Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu Beskyd

Vážení návštevníci,

sme veľmi radi, že ste zavítali na našu webovú platformu regiónu Beskydy, ktorá sa zaoberá dopadmi klimatickej zmeny v tomto významnom regióne. Nájdete tu informácie o navrhovaných adaptačných a mitigačných opatrenia, teda konkrétnych aktivitách, ktoré je vhodné realizovať – sú zhrnuté v časti Adaptačný plán. Tie vznikli vďaka ochote dôležitých aktérov zapojiť sa do Riadených rozhovorov, kde nájdete výsledky aj  z tejto časti výskumu.
 
V záložke Klimatická zmena uvidíte klimatické scenáre, ktoré zobrazujú predpokladaný vývoj počasia v Beskydoch v polovici tohto storočia, ak nič nezmeníme. Podrobnejší prehľad na mapových podkladoch je zverejnený v časti Webmapová aplikácia. Celkový prehľad o problematike prinášame prostredníctvom videí v časti Online seminář, ktoré zostavil tím odborníkov na jednotlivé oblasti.
 
Zmena sa dá dosiahnuť len spoločne. Budeme radi, ak prispejete aj Vašim názorom v časti Zapojte sa či už v našom dotazníku, kde sa môžete vyjadriť k dôležitosti jednotlivých opatrení alebo prostredníctvom komentárov na našej FB stránke, prípadne cez kontaktný formulár. Pomôžete tak zachovať tento krásny región minimálne v stave, v akom je dnes, aby biele zimy, bohatá lyžiarska sezóna, lesy poskytujúce rozmanité ekosystémové služby a ďalšie časti životné prostredia nezostali len v našich spomienkach.
 
Veríme, že Vás naša stránka obohatí o nové informácie, inšpiruje a podporí spoluprácu medzi kľúčovými aktérmi manažmentu Beskydy.

Táto platforma vznikla v rámci projektu Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu Beskyd. Jednou z realizovaných aktivít tohto medzinárodné česko-slovenského projektu je Projektová aktivita: E05 „Percepce“ (Percepce a hodnocení rizik změny klimatu a podpory biodiverzity). V rámci nej bolo hlavným cieľom konzorcia odborníkov navrhnúť adaptačný plán, ktorý by mal byť hlavným podkladom pre ďalší manažment vývoja územia.

Poloha regiónu Beskydy

Řízené rozhovory

Aktéři v území

Adaptační plán

Klimatická změna

Digital commons

Online seminář

Webmapová aplikace

Fotogalerie