Faktory rozvoje inovací

Cílem workshopu Konstruktivní hodnocení inovací (CINA), který proběhl v říjnu roku 2019, bylo mimo jiné diskutovat hlavní faktory pro další rozvoj inovací v lesnictví v regionu a rovněž možné budoucí scénáře rozvoje. Pozvaní klíčoví aktéři hlasovali o významnosti jednotlivých faktorů a to s ohledem na jejich pozitivní či negativní efekt pro rozvoj inovací v lesnictví.

Výsledky posouzení faktorů ovlivňující rozvoj inovací v lesnictví (Liberec, Česká republika).