Historie Čmeláka

1994

Založení pozemkového spolku Čmelák – společnost přátel přírody, zahájení aktivit směřujících k obnově lesa v Jizerských horách poškozeného kůrovcovou kalamitou, pěstování různých druhů sazenic (místo vysázené smrkové monokultury).

2000

Přesun aktivit z Jizerských hor do Podještědí (u Liberce), prodej sazenic soukromým majitelům.

2003

Založení Nového pralesa, výkup prvních 7 hektarů půdy, veřejná sbírka.

2005

Prodej prvního Certifikátu patronství Nového pralesa – nový zdroj financí (zdroj z veřejné sbírky stagnoval), prodej soukromým osobám, občanům; zdroj pro správu a lesní management, zalesňování, výkup půdy.

2006

Využití dotací z grantových schémat, vytvoření lesních naučných stezek v Novém pralese.

2008

První spolupráce s firmami – sponzoring, především pro udržování la obnova luk, nové marketingové akce, forma propagace (spoty atd.).

2016

Koupě chaty v blízkosti areálu Nového pralesa – pro zájemce možnost pobytu (rekreace) a vzdělávací programy pro školy.

2018

Třicet pět hektarů Nového pralesa, celkem Čmelák obhospodařuje 63 ha (louky, mokřady, lesy).