Jak se zapojit?

Zde se nacházejí různé možnosti, jak se můžete zapojit do komunity nebo přispět Vašimi názory či připomínkami.

Dotazník

Vážení návštevníci,

venujte prosím pár minút tomuto dotazníku. Slúži na vyhodnotenie najzávažnejších rizík a dopadov klimatickej zmeny a okrem toho tu nájdete 2x súbor rovnakých mitigačných (zmierňujúcich) a adaptačných (prispôsobujúcich) opatrení. Najprv ich prosím vyplňte podľa Vášho prvotného uváženia a následne po pozretí jednotlivých scenárov, ktoré ukazujú na vývoj počasia v polovici tohto storočia, ak nič nezmeníme.

Aj Vašim názorom prispejete k zmene, ktorá je nevyhnutná, aby sme spoločne odvrátili negatívny vývoj.

Ďakujeme za pochopenie a najmä čas venovaný tomu dotazníku.

Facebook skupina

V tejto facebookovej skupine Vás budeme informovať o aktuálnych novinkách, budete tu môcť nájsť príspevky a články o klimatickej zmene a situácii nielen v regióne Beskydy.

Napište nám

Tu nám môžete napísať Vaše pripomienky, názory a nápady týkajúce sa problematiky klimatickej zmeny. 
Ďakujeme