Klíčoví aktéři

Letní setkání (2018) se zástupci Urbáru Hybe poskytlo mimo jiné základní informace a doplňující dokumentaci pro analýzu klíčových aktérů. Na základě informací byli identifikováni klíčoví aktéři v území, kteří ovlivňují rozvoj inovací v lesnictví v regionu.

Klíčoví aktéři – Hybe:

  • Urbár Hybe
  • Národní park Nízké Tatry
  • Slovenská vláda
  • obec Hybe
  • Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky
  • turisté a cyklisté
  • environmentální aktivisté / organizace
  • zákazníci / odběratelé
  • Národní lesnické centrum Zvolen
  • myslivci

V rámci projektu Innoforest byla provedena analýzy klíčových aktérů. Grafickou interpretaci výsledků analýzy znázorňuje obrázek níže (v anglickém jazyce).