Online seminář Beskydy

Tento online seminář byl vytvořen v rámci řešení projektu Interreg V-A SK-CZ „Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu Beskyd“. Projekt reaguje na aktuální ohrožení biodiverzity lesních ekosystémů v regionu Beskyd v důsledku probíhající změny klimatu a nabízí systémové nástroje ke zmírnění dopadu klimatické změny v budoucnosti. V průběhu semináře Vám blíže představíme tyto systémové nástroje:
1. Plán adaptace lesů Beskyd na klimatickou změnu;
2. Interaktivní web-mapovou aplikaci Lesy Beskyd a klimatická změna;
3. Pilotní projekt přeměny stejnověkého smrkového lesa různověký přírodě blízký les.

Jak připravit Beskydy na změnu klimatu? Online seminář BESKYDY

Obsah videa:
0:00:48 – Petr Skalák – Výhledy proměn podnebí Beskyd v 21. století
0:29:10 – Petr Krpec – Hydrologické aspekty změny klimatu v regionu Beskyd
0:39:52 – Pavel Cudlín – Stav a ohrožení biodiverzity přírodních lesů na území CHKO Beskydy a Kysuce
0:56:52 – Tomáš Szabo a Zuzana Sitková – Plán adaptace lesů Beskyd na změnu klimatu
1:37:33 – Maroš Sedliak – Webmapová aplikácia „Lesy Beskýd a zmena klímy“
1:54:40 – Ladislav Kulla – Pilotný projekt prebudovy smrekového lesa na prírode blízke hospodárenie

Petr Skalák – Výhledy proměn podnebí Beskyd v 21. století

Pavel Cudlín – Stav a ohrožení biodiverzity přírodních lesů na území CHKO Beskydy a Kysuce

Maroš Sedliak – Webmapová aplikácia „Lesy Beskýd a zmena klímy“

Petr Krpec – Hydrologické aspekty změny klimatu v regionu Beskyd

Tomáš Szabo a Zuzana Sitková – Plán adaptace lesů Beskyd na změnu klimatu

Ladislav Kulla – Pilotný projekt prebudovy smrekového lesa na prírode blízke hospodárenie