Inovační region Čmelák – Česká republika

Čmelák – Společnost přátel přírody je nezisková organizace sídlící na severu Čech, jejímž cílem je obnova, ochrana a rozšiřování biodiverzity a rozmanitosti přírody. Vznik spolku v roce 1994 byl iniciován především zhoršeným stavem lesů v Podještědí, které byl způsoben zvýšenými emisemi a kůrovcovou kalamitou a následným zalesněním výhradně smrky. Spolek se nejdříve zaměřil na pěstování vlastních sazenic původních dřevin v regionu, mezi které patřil tis, jedle nebo jilmy.

V současnosti se Čmelák věnuje obnově a přeměně konkrétních lokalit, ať už se jedná o obnovu mokřadů nebo o přeměnu smrkových monokultur na smíšené lesy. Desítky tisíc sazenic buků, jedlí nebo javorů postupně nahrazují část smrků a vzniká tak unikátní Nový prales. Nový prales se rozkládá na jižních svazích Ještědského hřebene, 800 m od chaty na Pláních pod Ještědem. Unikátnost projektu spočívá rovněž v jeho financování, na kterém se podílí jak dobrovolníci, tak obyvatelé, kteří si mohou koupit darovací certifikáty a stát se patronem určitého území Nového pralesa, který se z původních 7 hektarů rozšířil na současných 35 ha.

Více informací o spolku Čmelák a tom, jak jejich aktivity můžete podpořit, získáte na: https://www.cmelak.cz/novy-prales/

Podstata inovace

Faktory rozvoje inovací

Historie Čmeláka

Scénáře budoucího vývoje

Klíčoví aktéři

Udržitelné lesnictví v ČR