Webmapová aplikácia

Webmapová aplikace je jedním z výstupů projektu. Jejím cílem je názorným způsobem prostřednictvím internetu dynamicky a přehledně prezentovat výstupy projektu a prognózy na období 2020-2080. Web-mapová aplikace je volně dostupná pro návštěvníky na internetové adrese https://gis.nlcsk.org/beskydy. Technicky funguje na serverech Národného lesníckeho centra ve Zvolenu a platformě Microsoft Internet Information Services (IIS). Funkcionalita web-mapové aplikace je naprogramována v JavaScriptu. Prostorové údaje jsou poskytovány prostřednictvím služeb ArcGIS Server 10.

Webmapová aplikace má charakter internetové stránky, která obsahuje hlavní menu, mapové okno a boční lištu se zobrazením popisných informací a legend. Nabízí několik možnosti zobrazení a procházení. Prvním způsobem zobrazení je jednoduché zobrazení požadovaného atributu. Druhým způsobem je dynamické sledování vývoje parametrů v čase pomocí posuvného běžce. Třetím způsobem je dynamické srovnání dvou vrstev přes pohyblivou lištu rozdělující obrazovku na dvě části.

Prezentované údaje se dotýkají 4 oblastí, které zároveň tvoří hlavní záložky vstupního menu: jsou to klima, ekosystémové služby, biodiverzita a lesy. V záložce Lesy je například možné zobrazit simulátorem Sibyla odhadované dopady změny klimatu na dřevinnou skladbu, akumulaci uhlíku, biodiverzitu, estetickou hodnotu lesa a ekonomickou hodnotu lesa pro čtyři alternativní managementy a dva scénáře klimatu: střední (RCP 4.5, nejpravděpodobnější scénář změny klimatu), a referenční (scénář s nezměněným klimatem).

Webmapová aplikácia  »

Vysvetľujúce video k webmapovej aplikácii