Faktory rozvoje inovací

V červenci 2018 proběhl první ze série CINA workshopů (Konstruktivní hodnocení inovací) v regionu, které slouží k hodnocení a strategickému rozvoji inovací. Cílem setkání bylo mimo jiné diskutovat klíčové faktory, které v regionu ovlivňují rozvoj inovací v lesnictví.

Mezi klíčové faktory ovlivňující rozvoj inovativního regionu na Slovensku patří:

 • Politika (destabilizace existujících režimů – inovace – kreativní destrukce)
 • Chráněné oblasti
 • Vytváření nových hospodářských a sociálních aktivit
 • Síla a reprezentativnost zainteresovaných stran v rozhodovacím procese
 • Důvěra k veřejným institucím
 • Přírodní katastrofy (vichřice, povodně, …)
 • Monitorování a sankcionování
 • Odpovědné vedení
 • Dopady klimatické změny (sucho, nedostatek vody…)
 • Flexibilita institucí pro změny (zákony a normy)
 • Sekvestrace (ukládání) uhlíku
 • Přístup k přírodním zdrojům a jejich dostupnost