Klíčoví aktéři

V červenci roku 2018 proběhla ve Čmeláku skupinová diskuze, která poskytla základní informace a doplňující dokumentaci pro analýzu klíčových aktérů v rámci inovačního regionu Čmelák v České republice.

Hlavní klíčoví aktéři v území:

 • Čmelák – Společnost přátel přírody
 • Odborný lesní hospodář
 • Odbor územního plánování – Magistrát Liberec
 • Odbor ochrany lesa – Magistrát Liberec
 • Státní orgán ochrany myslivosti
 • Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – AOPK ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
 • Ministerstvo životního prostředí České republiky
 • Ministerstvo zemědělství České republiky
 • krajská samospráva
 • sousední obce
 • město Liberec
 • Státní fond životního prostředí
 • dobrovolníci
 • turisté
 • sousední vlastníci lesů
 • další spolky v ČR, které udržitelně hospodaří v lesích
 • podporovatelé a pasivní členové Čmeláka
 • další environmentální nevládní neziskové organizace
 • firmy
 • výzkumníci, experti
 • místní občané
 • myslivci

V rámci projektu Innoforest byla provedena analýzy klíčových aktérů. Grafickou interpretaci výsledků analýzy znázorňuje obrázek níže (v anglickém jazyce).