Inovační region Hybe – Slovensko

Inovační region Hybe (Urbárske pozemkové společenstvo) se nachází na území Nízkých Tater na Slovensku, u obce Hybe. Historicky lze jeho činnost pozorovat již od roku 1887, po omezeních planoucích během komunistického režimu (1948-1989) obnovilo plně svoji činnost po roce 1991. Celková rozloha území je 5 090 ha, z čehož lesy pokrývají 4 400 ha. Region představuje slovenský příklad kolektivního vlastnictví a správy lesa, jehož cílem je dlouhodobě udržitelné hospodaření a nalezení rovnováhy mezi dvěma cíli: ekonomický zisk z těžby dřeva a udržitelné poskytování dalších lesních ekosystémových služeb a celospolečenských benefitů. Lesní pozemkové společenství tvoří přibližně 1000 vlastníků, kteří své podíly v Urbářském pozemkovém společenství Hybe dědí, nebo si ho od původních obyvatel koupili.

Konvenční lesnictví je v současnosti v Evropě zaměřeno především na těžbu dřeva. To je na rozdíl od dalších ekosystémových služeb, které lesy poskytují, obchodováno na trhu, a je tedy známa jeho cena. V Hybe se proto snaží získat nové zdroje financování a upravit hospodaření a lesní management tak, aby mohli v co největší míře poskytovat i tzv. mimoprodukční funkce lesa. Komunita má v plánu věnovat se projektům na podporu ukládání uhlíku

Více informací naleznete na stránkách: http://www.urbarhybe.sk/

Podstata inovace

Faktory rozvoje inovací

Historie Hybe

Scénáře budoucího vývoje

Klíčoví aktéři