Historie Hybe

1887

Založení Hybe – Urbárského pozemkového společenství.

1890-1923

Výkup více pozemků a lesů.

1953

Znárodnění komunitního majetku komunisty.

1978

Založení Národního parku Nízké Tatry (park se částečně nachází na území Hybe).

1992

Vrácení státem zabavených pozemků po pádu socialismu a vznik novodobého Urbárského pozemkového společenství Hybe.

1993

Změny národní legislativy a další omezení lesního hospodářství.

2004

Větrná kalamita a následné přemnožení kůrovce poničily významnou část lesů, byl vypracován nový lesní hospodářský plán a vysázen nový les s větší biodiverzitou.

2007

Větrná kalamita a následné přemnožení kůrovce poničily významnou část lesů a přispěly k významnému snížení cen dřeva po roce 2008.

2008

Zisk certifikace PFC z PEFC 2010.

2010

Založení vlastní pily na zpracování vlastního dřeva – v roce 2017 stále není plně využita kapacita pily.

2017

Začátek diskuze o možnostech budoucích příjmů a aktivit.