Klimatická zmena

Definícia

Klimatické zmeny je termín používaný na označenie zmien v zemskej klíme, ktoré môžu mať globálne alebo regionálne prejavy. Pod zmenami klímy prirodzeného charakteru rozumieme zmeny v minulých geologických dobách Zeme (milióny až stovky miliónov rokov), ľadové a medziľadové doby (desaťtisíce až milióny rokov), sekulárne zmeny (stovky rokov), niekedy aj nízkofrekvečné kolísanie klímy (desiatky rokov). Od roku 1996 IPCC (Medzivládny panel pre klimatickú zmenu) pojem klimatické zmeny (v množnom čísle) používa len na označenie zmien klímy, ktoré majú prirodzený charakter.

V súčasnosti je problematika klimatickej zmeny veľmi frekventovaným pojmom najmä v súvislosti s tzv. globálnym otepľovaním. Tu treba rozlišovať medzi pojmami klimatické zmeny, ktoré majú prirodzený pôvod a klimatická zmena, ktorá má antropogénny pôvod. Označenie klimatická zmena (v jednotnom čísle) by sa preto malo požívať len v súvislosti s antropogénnymi vplyvmi, ktoré sa začali intenzívnejšie prejavovať na začiatku industriálnej revolúcie (približne od roku 1750).

Hrozby

 • víchrice
 • dažďové zimy
 • prívalové dažde
 • povodne
 • lesní škodcovia
 • zvyšovanie priemernej teploty

Aktuálne prejavy v regióne

Počet tropických/búrkových dní

 • Súčasnosť – cca 5 dní v roku tropické/búrkové dni v roku
 • Predpoklad budúcnosti – od pol. 21. st. zvýšenie na cca 25 dní v roku

Počet ľadových dní (dní s celodenným mrazom)

 • Súčasnosť – v údoliach viac ako 30 ľadových dní, na hrebeňoch viac ako 60 dní v roku
 • Predpoklad budúcnosti – viac ako 30 ľadových dní iba v polohách nad 900 m n. m. V údoliach menej ako 11 dní v roku

Zimné (dažďové zrážky)

 • Súčasnosť – vhodné podmienky na zimné športy
 • Predpoklad budúcnosti – cca 15 % nárast dažďových dní v zimných mesiacoch

Počet dní so snehovou pokrývkou nad 30 cm

 • Súčasnosť – cca 31 – 50 dní v roku v roku so snehovou pokrývkou nad 30 cm
 • Predpoklad budúcnosti – cca 10 dní v roku v roku so snehovou pokrývkou nad 30 cm, v údoliach menej ako 5 dní v roku

Opatrenia

 • znižovanie emisií skleníkových plynov (mitigácia)
 • prechod na nízko-uhlíkové hospodárstvo v marginalizovanej ostrovnej oblasti môže slúžiť ako model dlhodobej udržateľnosti a môže prispieť k blahobytu miestnych komunít
 • vypracovať adaptačné stratégie
 • zvyšovať informovanosť
 • podporovať vzdelanie a výchovu
 • posilnenie postavenia samospráv v procesoch klimatickej zmeny

Dotazník

Percepcia rizika a dopadov klimatickej zmeny  »