Vysvětlení a definice legendy

Lesy v Evropě pokrývají téměř 40 % povrchu a jsou domovem většiny biologické rozmanitosti kontinentu. Kromě produkce dřeva, na kterou je zaměřena většina zalesněné evropské půdy, poskytují lesy řadu dalších služeb, jako jeregulace klimatu, lidského zdraví, rekreace, produkce pitné vody a mnoho dalších.

Systémy správy

Síťové přístupy a nové komunity:
popisují systém založený na spolupráci, kde jednotlivci (např. osoby, domácnosti nebo organizace) formulují individuální a společné cíle

Platební schémata a kompenzace:
mohou být navrženy jako systém dobrovolné výměny (trh). Rozdělení zdrojů a poskytování služeb je určeno největší ochotou platit.

Hierarchie:
je systém příkazů. Největší sílu mají má nejvyšší úroveni. Příkladem hierarchických struktur jsou vlády, firmy nebo dynastie.

Jen málo systémů správy v reálném světě je však založeno pouze na jednom typu. Typicky na jsou všechny vzájemně propojeny.

Fáze inovace

Vybrané inovace napříč celou Evropou, které se nacházejí v různých fázích vývoje.

Případová studie
Biogeografická oblast
Ekosystémové služby
Počáteční inovace
Fáze inovace
Kolektivní správa ekosystémových služeb Slovenska / České republiky
Střední, východní
Podpora biodiverzity, produkční funkce, ukládání CO2
Platební schémata
formulace / konsolidace

Novinky a události

Nejsou žádné nadcházející události.

Blog

Internal Area

Go to Internal Area

Join InnoForESt Network

Rádi byste sdíleli Vaše inovace v lesnictví nebo se zapojili do další diskuse?
Napište nám pomocí kliknutí na následující tlačítko.

Zažádat o přístup do sítě